מדיניות פרטיות

  1. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על המשתמש או נאסף בעת שימושו באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  2. המשתמש מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי והוא מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדית של האתר, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
  3. המשתמש מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר.
  4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  5. המשתמש נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיו במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
  6. בחירה בכפתור ”צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי המשתמש הנדרשים (לרבות שם, דוא”ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
  7. אתר זה משתמש בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל. ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.
תפריט